Vragen over een contract?

In Den Bosch en omgeving is ons advocatenkantoor de arbeidsrecht expert die gespecialiseerd is in contractenrecht, toegepast op arbeidsovereenkomsten. Als u werk tegen betaling verricht, betekent dat niet automatisch dat u op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bent. Met betrekking tot de wet van het contractrecht, onderscheidt de wet drie soorten overeenkomsten voor werk tegen betaling, namelijk:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • de overeenkomst van aanneming van werk;
  • de overeenkomst van opdracht.

Voor al deze overeenkomsten gelden aparte regels. In de regio Den Bosch kan ons advocatenkantoor u alles vertellen over contractenrecht.

Contractenrecht en de arbeidsovereenkomst

Om gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer vast te leggen en om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om gemaakte afspraken duidelijk op papier te zetten in de vorm van een contract. Het kan van belang zijn op basis van welke soort overeenkomst u uw werkzaamheden verricht of gaat verrichten. Voor alle overeenkomsten gelden namelijk aparte regelingen. Zo bieden de regels die op de arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn de werknemer in de regel meer bescherming dan de regels die voor de andere twee overeenkomsten uit het contractrecht zijn geschreven; het doel van de arbeidsovereenkomst is om de belangen van de ‘zwakkere’ werknemer te beschermen tegenover die van de economisch sterkere werkgever.

Soort overeenkomst

In de praktijk blijkt dat er vaak onduidelijkheid bestaat tussen werkgever en werknemer over het soort overeenkomst dat is afgesloten. In Den Bosch en omgeving kan uw arbeidsrecht advocaat u adviseren over alle vormen van contractrecht. Laat u bijvoorbeeld niet slechts leiden door de naam die aan het contract is gegeven. Doorslaggevend is de bedoeling van de partijen en de manier waarop in de praktijk de afspraken ingevuld worden. Wilt u meer weten over contractenrecht of over de arbeidsovereenkomst? Of wilt u uw contract laten beoordelen door een deskundige advocaat? In de regio Den Bosch staan wij voor u klaar. Neemt u dus contact met ons op.